Upprätta ett projektkontor

Funderar du på om det är dags att upprätta ett projektkontor? Ett projektkontor är ett slags forum där alla projekt i en organisation kan mötas och det via sina resursägare så väl som sina projektägare och projektledare. Då kan man på ett enkelt sätt utbyta information. Det i sin tur leder till att det går att prioritera och besluta på ett bra sätt. Det i syfte att hjälpa både enskilda projekt så väl som hela projektverksamheten som finns hos organisationen. Om man etablerar detta från grunden kan kännas svårt. Men det går att göra det på ett enkelt sätt genom företaget Kontract. De har lång erfarenhet av bland annat detta. Det kan finnas många anledningar till att det behövs ett PMO som det kallas.

Varför ett PMO?

PMO är detsamma som projektkontor. Ett projektkontor behövs oftast när det är en organisation som sedan tidigare har en bristande kvalitet i sina projekt. Kanske det är så att organisationen inte har kunnat hålla tidsplaner eller så har det varit en dålig projektplanering. Det kan även behövas om organisationen står inför stora förändringar eller ska satsa lite större på något. Om det är så att du jobbar på en organisation och vill ha lite mer ordning och reda inom projekten som ni gör. Då är det bra att kontakta Kontract. De kan hjälpa er att komma igång med detta. Dessutom erbjuder de en mängd andra bra tjänster som ni kan ha nytta av. Bland annat innehåller deras tjänster förvaltningsledning, IT-styrning och projektledning. Om du besöker deras hemsida så kan du läsa mer om vad de har för tjänster och vad de kan erbjuda just er organisation.